Линия по производству крафт бумаги/тестлайнера/белого картона в Иране

Заказчик: Компания “KPK” в Иране
Проект: Линия по производству крафт бумаги/тестлайнера/белого картона 450 тонн в сутки.


E-mail:irina@leizhanmachine.com